ამინდი მუდმივად განიცდის ცვლილებებს, რომლებიც, შესაძლოა, ძალიან საგრძნობი იყოს არა მარტო დღიდან დღემდე, არამედ რამდენიმე წუთის განმავლობაშიც კი. არსებობს ამინდის პერიოდული და არაპერიოდული ცვლილებები.