#
ჩამონათვალი
ზღვის დონიდან
მდებარეობა
1
აჭარის ქვაბული
ზ. დ. 1500 მ.
 
2
ახალციხის ქვაბული
ზ. დ. 1300 მ.
 
3
ერწოს ქვაბული
ზ. დ. 1100 მ.
წალკის მუნიციპალიტეტში
4
თბილისის ქვაბული 
 
#
ჩამონათვალი
 ზღვის დონიდან
 მდებარეობა
5
თიანეთის ქვაბული
ზ. დ. 1700 მ.
 
6
თუშეთის ქვაბული
ზ. დ. 2200 მ.
 
7
ოკრიბის ქვაბული
 
 
8
წალკის ქვაბული
 
წალკის მუნიციპალიტეტში