#
ჩამონათვალი
ზღვის დონიდან
მდებარეობა
1
ახტიარის უფსკრული
ზ. დ. 2520 მ-ზე.
გაგრა
2
ვახუშტი ბაგრატიონის უფსკრული
ზ. დ. 2125 მ-ზე.
 
#
ჩამონათვალი
ზღვის დონიდან
 მდებარეობა
3
თოვლიანი უფსკრული
ზ. დ. 1950 მ-ზე.
 
4
ცოტნე დადიანის უფსკრული
ზ. დ. 1580 მ-ზე.
წალენჯიხა