ციცაბო ფერდობი, წარმოქმნილი მდინარის გვერდითი ეროზიის მოქმედებით, რომელიც ჭრის ნაპირების შვერილებს.