ხმელეთში ღრმად შეჭრილი ოკეანის, ზღვის ან ტბის ნაწილი, რომელსაც არ გააჩნია წყლასატევის ძირითად ნაწილთან თავისუფალი წყლის მიმოცვლა.

ყურის ნაირსახეობებია:

უბე;
ესტუარი;
ფიორდი;
ლიმანი;
ლაგუნა და სხვა.

მსოფლიო ოკეანის უდიდეს ყურეებს მიეკუთვნებიან: ალასკის, ბენგალის, ბისკაის, დიდი ავსტრალიური, გვინეის ყურეები.

ზოგიერთ შემთხვევაში სახლეწოდება „ყურე“ დაკავშირებულია წყალსატევთან, რომელიც თავისი ჰიდროლოგიური რეჟიმის მიხედვით ზღვას წარმოადგენს (მაგ: მექსიკის ყურე, ჰუდსონის ყურე, სპარსეთის ყურე, მექსიკის ყურე, კალიფორნიის ყურე).