ხმელეთის ზედაპირი, რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან 200 მეტრს არ აღემატება. დაბლობი უმთავრესად მოვაკებულია, ზოგჯერ - გორაკ-ბორცვიანი. ზოგიერთი დაბლობი ზღვის დონეზე დაბლა მდებარეობს (მაგ., კასპიისპირა დაბლობი, 0-დან - 28 მ-მდე).