#
ოჯახი
გვარი
სახეობა
ქვესახეობა
1
გამბუზიასებრნი
გამბუზიასებრთა
გამბუზია ჩვეულებრივი

ჰოლბროკი

2
გველთევზასებრნი
გველთევზასებრთა
გველთევზა მდინარის

3
გოჭალასებრნი
წვერებიანი გოჭალები
გოჭალა წვერებიანი

4
დრაკონისებრნი
ზღვის დრაკონები
დიდი ზღვის დრაკონი

5
ზუთხისებრნი
ზუთხისებრთა
ატლანტური

ცქვრინი

ფორეჯი

რუსული ზუთხი

ტარაღანა

თართი კოლხური

ბელუგები
ბელუგა (სვია)

6
ზღვის მამლისებრნი
ზღვის მამლები
ზღვის მამალი ყვითელი

ზღვის მამალი წითელი

ზღვის მამალი longfin gurnard

7
კამბალასებრნი
მდინარის კამბალები
კამბალა მდინარის

ზღვის კამბალები
კამბალა შავი ზღვის

8
კატრანისებრნი აკულები
კატრანები
კატრანი გრძელ ეკლიანი

კატრანი

9
კეფალისებრნი
სერი კეფალი
ლობანი

ლიზა
პელენგასი

ოსტრონოსი

Chelon
ოქროსფერი კეფალი

10
კობრისებრნი
თეთრი ამურები
ამური თეთრი

შავი ამურები
ამური შავი

ბლიკასებრთა
ბლიკა

გუწუსებრთა
გუწუ

ვიმბასებრთა
ვიმბა
პატარა ვიმბა
თაღლითასებრთა
DANUBE BLEAK (Georgian shemaya)

შამაია თრისა

შამაია ზღვის

თეთრულა

კვირჩხალასებრთა
კვირჩხალა ჩვეულებრივი

კობრისებრთა
კობრი

ლურჯასებრთა
ლურჯა კაპარჭინა

ფსევდორაზიასებრთა
მცირე ფსევდორაზია

მურწასებრთა
მურწა

კაპარჭინასებრთა
კაპარჭინა

სქელშუბლასებრთა
სქელშუბლა თეთრი

სქელშუბლა ჭრელი

ტაფელასებრთა
ტაფელა ჩვეულებრივი

ტაფელა Georgian bitterling

ტობისებრთა
ტობი ჩვეულებრივი

ტობი კოლხური

ტობი მტკვრის

ფრიტასებრთა
ფრიტა აღმოსავლური

ქაშაპისებრთა
ქაშაპი ევროპული

ციმორისებრთა
ციმორი ჩვეულებრივი

წვერასებრთა
წვერა კოლხური

წვერა მდინარის

ხრამულისებრთა
ხრამული კოლხეთის

ხრამული მცირეაზიური

ხრამული მდინარის

ხრამული სევანის

ჭერეხისებრთა
ჭერეხი

#
ოჯახი
გვარი
სახეობა
ქვესახეობა
11
ატერინასებრნი
ატერინა
ატერინა ჰეპსეტი

ატერინა ბოიერი

12
ბოლოქაცვიასებრთა
ბოლოქაცვიები
ზღვის კატა

13
ლოქოსებრნი
ლოქოსებრთა
ლოქო ჩვეულებრივი

14
ლუფარისებრნი
ლუფარისებრთა
ლუფარი

15
მახათასებრნი
სამეკლიანი მახათები
სამეკლიანი მახათა

16
მერლანგისებრნი
მერლანგისებრთა
მერლანგი

17
ნემსთევზებისებრნი
ზღვის ნემსთევზები
ზღვის ნემსთევზა

იტალიური ზღვის ნემსთევზა

აფინისი

18
ორაგულისებრნი
ორაგულისებრთა

მდინარის კალმახი

კუმჟა (ორაგული)
ორაგული შავი ზღვის
ორაგულები წყნარი ოკეანის
კალმახი ცისარტყელა

სიგისებრთა
სიგი ჩვეულებრივი

პელედი

რიპუსი ევროპული
რიპუსი
19
სალამურისებრნი
კბილებიანი სალამურები
სალამურა უკრაინული

ზღვის სალამურები
სალამურა ზღვის

20
სარგანისებრნი
სარგანები
სარგანი ევროპული

21
სკაროსები რომბულისებრთა
სკაროსები რომბული
ზღვის მელა

22
სკორპენისებრნი
სკორპენისებრთა
ზღვის ჩიქვი

პატარა წითურა მორიელთევზა

23
სკუმბრიასებრნი
პელამიდასებრთა
პელამიდა ატლანტური

თინუსისებრთა
თინუსი ჩვეულებრივი

სკუმბრიები
აფრიკული სკუმბრია

ატლანტიკური სკუმბრია

24
სციენისებრნი
კუზასებრთა
კუზა თეთრი

სციენისებრთა
კუზა შავი

25
სტავრიდისებრნი
სტავრიდისებრთა
სტავრიდი ჩვეულებრივი

სტავრიდა ხმელთაშუაზღვის

26
სპარუსისებრნი
სმარიდები
სმარიდა ჩვეულებრივი

სპარუსები
ოქროსფერი სპარუსი

კარასები
კარასი ზღვის

კარასი ჩვეულებრივი

27
ფარგასებრნი
ფარგასებრთა
ფარგა ჩვეულებრივი

ფარგა ზღვის

28
ქაფშიასებრნი
ქაფშიები
ქაფშია ევროპული

29
ქაშაყისებრნი
შავი და კასპიის ზღვის ქაშაყი
ფინტა

ქაშაყი გამსვლელი შავი და აზოვის ზღვების

ქაშაყი შავი-აზოვის ზღვების

პალიასტომის ქაშაყი

ქარსალები
ქარსალა ევროპული

30
ქორჭილასებრნი
ქორჭილები მდინარის
ქორჭილა მდინარის

31
წერისებრნი
წერისებრთა
წერი ჩვეულებრივი

32
ღორჯოსებრნი
ღორჯო კნიპოვიჩის
კნიპოვიჩი გრძელკუდა

კნიპოვიჩი კავკასიური

ღორჯო მარტოვიკის
მარტოვიჩის კნუტი

ღორჯო ნეოგობიუსი
მექვიშია

შავპირა

Proterorhinus
ცუციკი

semilunaris

Zosterisessor
ბალახის

33
ხლაკუნასებრნი
გველანა
გველანა ჩვეულებრივი

34
ტუჩასებრნი
მწვანულასებრთა
მწვანულა