სტატუსი IUCN
1
EX
გადაშენებული

5
NT
Близкий к угрожающему состоянию
2
CR
იმყოფებიან კრიტიკულ ზღვარზე

6
LC
მინიმალური საფთხე
3
EN
იმყოფებიან ზღვარზე

7
DD
ინფორმაცია არასრულია
4
VU
დაუცველი

8
NE
სახეობებე არ არის გამოკვლეული


ბიოლოგთა აზრით, 2019 წლისთვის ცნობილია 35122-მდე თანამედროვე თევზების სახეობა.

რომელთაგანაც საქართველოში ბინადრობს 109 სახეობა და 3 ქვესახეობა.

 


#
ოჯახი
გვარი
სახეობა

ქვესახეობა

სტატუსი IUCN
1
გოჭალასებრნი
წვერებიანი გოჭალასებრთა
გოჭალა წვერებიანი

LC
2
დრაკონისებრნი
ზღვის დრაკონისებრთა
დიდი ზღვის დრაკონი

LC
3
ზუთხისებრნი
ზუთხისებრთა
ატლანტური

CR
ცქვრინი

VU
ფორეჯი

CR
რუსული ზუთხი

CR
ტარაღანა

CR
თართი კოლხური

DD
ბელუგასებრთა
ბელუგა (სვია)

DD
4
ზღვის მამლისებრნი
ზღვის მამალისებრთა
ზღვის მამალი ყვითელი

LC
ზღვის მამალი წითელი

LC
ზღვის მამალი longfin gurnard

LC
5
კამბალასებრნი
მდინაის კამბალასებრთა
კამბალა მდინარის

LC
ზღვის კამბალასებრთა
კამბალა შავი ზღვის

DD
6
კატრანისებრნი აკულები
კატრანისებრთა
კატრანი გრძელ ეკლიანი

DD
კატრანი

VU
7
კეფალისებრნი
სერი კეფალისებრთა
ლობანი

LC
ლიზასებრთა
პელენგასი

DD
ოსტრონოსი

LC
Chelon
კეფალი ოქროსფერი

LC
8
კობრისებრნი
თეთრი ამურისებრთა
ამური თეთრი

DD
შავი ამურისებრთა
ამური შავი

DD
ბლიკასებრთა
ბლიკა

LC
გუწუსებრთა
გუწუ

LC
ვიმბასებრთა
ვიმბა
პატარა ვიმბა
LC - DD
თაღლითასებრთა
DANUBE BLEAK (Georgian shemaya)

LC
შამაია თრისა

LC
შამაია ზღვის

LC
თეთრულა

LC
კვირჩხალასებრთა
კვირჩხალა ჩვეულებრივი

LC
კობრისებრთა
კობრი

VU
ლურჯასებრთა
ლურჯა

LC
ფსევდორაზიასებრთა
მცირე ფსევდორაზია

LC
მურწასებრთა
მურწა

LC
კაპარჭინასებრთა
კაპარჭინა

LC
სქელშუბლასებრთა
სქელშუბლა თეთრი

NT
სქელშუბლა ჭრელი

NT
ტაფელასებრთა
ტაფელა ჩვეულებრივი

LC
ტაფელა Georgian bitterling

LC
ტობისებრთა
ტობი ჩვეულებრივი

LC
ტობი კოლხური

LC
ტობი მტკვრის

LC
ფრიტასებრთა
ფრიტა აღმოსავლური

LC
ქაშაპისებრთა
ქაშაპი ევროპული

LC
ციმორისებრთა
ციმორი ჩვეულებრივი

LC
წვერასებრთა
წვერა კოლხური

DD
წვერა მდინარის

LC
ხრამულისებრთა
ხრამული კოლხეთის


ხრამული მცირეაზიური


ხრამული მდინარის


ხრამული სევანის


ჭერეხისებრთა
ჭერეხი

LC
#
ოჯახი
გვარი
სახეობა
ქვესახეობა

სტატუსი IUCN

9
ატერინასებრნი
ატერინასებრთა
ატერინა ჰეპსეტი

LC
ატერინა ბოიერი

LC
10
ბოლოქაცვიასებრნი
ბოლოქაცვიასებრთა
ზღვის კატა

DD
11
გამბუზიასებრნი
გამბუზიასებრთა
გამბუზია ჩვეულებრივი

LC

ჰოლბროკი

LC

12
გველთევზასებრნი
გველთევზასებრთა
გველთევზა მდინარის

RC

13
ლოქოსებრნი
ლოქოსებრთა
ლოქო ჩვეულებრივი

LC
14
ლუფარისებრნი
ლუფარისებრთა
ლუფარი

VU
15
მახათასებრნი
სამეკლიანი მახათისებრთა
სამეკლიანი მახათა

LC
16
ვირთევზასებრნი
მერლანგისებრთა
მერლანგი

LC
17
ნემსთევზებისებრნი
ზღვის ნემსთევზასებრთა
აფინისი

LC
ნემსთევზა იტალიური

LC
ნემსთევზა ზღვის

DD
18
ორაგულისებრნი
ორაგულისებრთა
მდინარის კალმახი


კუმჟა (ორაგული)
ორაგული შავი ზღვის
LC - LC
ოკეანის ორაგულისებრთა
კალმახი ცისარტყელა


სიგისებრთა
სიგი ჩვეულებრივი

VU
პელედი

LC
რიპუსი ევროპული
რიპუსი
LC - DD
19
სალამურისებრნი
კბილებიანი სალამურასებრთა
სალამურა უკრაინული

LC
ზღვის სალამურასებრთა
სალამურა ზღვის

LC
20
სარგანისებრნი
სარგანისებრთა
სარგანი ევროპული

LC
21
რომბული სკაროსისებრნი
რომბული სკაროსისებრთა
ზღვის მელა

NT
22
სკორპენისებრნი
სკორპენასებრთა
ზღვის ჩიქვი

LC
პატარა წითურა მორიელთევზა

LC
23
სკუმბრიასებრნი
პელამიდასებრთა
პელამიდა ატლანტური

LC
თინუსისებრთა
თინუსი ჩვეულებრივი

EN
სკუმბრიასებრთა
აფრიკული სკუმბრია

LC
ატლანტიკური სკუმბრია

LC
24
სციენისებრნი
კუზასებრთა
კუზა თეთრი

VU
სციენისებრთა
კუზა შავი

NT
25
სტავრიდისებრნი
სტავრიდასებრთა
სტავრიდი ჩვეულებრივი

VU
სტავრიდა ხმელთაშუაზღვის

LC
26
სპარუსისებრნი
სმარიდასებრთა
სმარიდა ჩვეულებრივი

LC
სპარუსისებრთა
ოქროსფერი სპარუსი

LC
კარასისებრთა
კარასი ზღვის

LC
კარასი ჩვეულებრივი

LC
27
ფარგასებრნი
ფარგასებრთა
ფარგა ჩვეულებრივი

LC
ფარგა ზღვის

DD
28
ქაფშიასებრნი
ქაფშიასებრთა
ქაფშია ევროპული

LC
29
ქაშაყისებრნი
ზღვის ქაშაყისებრთა
ფინტა

LC
ქაშაყი გამსვლელი შავი და აზოვის ზღვების

VU
ქაშაყი შავი-აზოვის ზღვების

LC
პალიასტომის ქაშაყი

DD
ქარსალასებრთა
ქარსალა ევროპული

DD
30
ქორჭილასებრნი
მდინარის ქორჭილასებრთა
ქორჭილა მდინარის

LC

31

წერისებრნი
წერისებრთა
წერი ჩვეულებრივი

LC
32
ღორჯოსებრნი
ღორჯოები კნიპოვიჩისებრთა
კნიპოვიჩი გრძელკუდა

LC
კნიპოვიჩი კავკასიური

LC
ღორჯოები მარტოვიკისებრთა
მარტოვიჩის კნუტი

LC
ღორჯოები ნეოგობიუსისებრთა
მექვიშია

LC
შავპირა

LC
Proterorhinus
ცუციკი

LC
semilunaris

LC
Zosterisessor
ბალახის

LC
33
ხლაკუნასებრნი
გველანასებრთა
გველანა ჩვეულებრივი

LC
34
ტუჩასებრნი
მწვანულასებრთა
მწვანულა

LC